ZNKR iaido

ZEN NIPPON KENDO RENMEI IAIDO (ZENKENRENIAI, ZNKR iaido)
Taustaa

Japanin Kendoliiton piirissä koettiin 1960-luvulla tarve saada liiton sisällä oleville koulukunnille yhteinen sarja yhdistäväksi tekijäksi (kuten Zen Nippon Iaido Renmei oli tehnyt 1950-luvun lopulla). Tämä oli lähtökohta Japanin Kendoliiton omalle iaidosarjalle.
Kendoliitto perusti komitean työstämään asiaa ja 1960-luvun lopulla se julkaisi 7-katan iaidosarjan. Myöhemmin se todettiin riittämättömäksi ja uuden komitean työn tuloksena 1980 julkaistiin kolme uutta kataa täydentämään vanhaa sarjaa. Sittemmin 2000-luvun alussa sarjaan lisättiin vielä kaksi kataa ja nykyään se käsittää allamainitut 12 kataa. Katat on koottu siten, että ne edustavat iaidon eri puolia ja osa-alueita. Muso Shinden ryu on ollut yksi tärkeimmistä vaikuttajista kata sarjan syntyyn. Myös Muso Jikiden Eishin ryu on vaikuttanut voimakkkaasti, muita ovat mm Hoki ryu, Mugai ryu ja Tamiya ryu.

Katasarja Suomessa

Suomessa harjoiteltiin pääsääntöisesti ko. sarjaa 1970-luvun lopulta vuoteen 1986 asti.
Ichimura-sensei (iaido renshi 6.dan) opetti useita eri katasarjoja (mm seiteigata, Omori ryu, oku-iai, kumigata, Keishiryu, Aiki-toho jne) pääpainon ollessa Kendoliiton seiteigatassa. Ichimura-sensei opetti Suomessa iaidoa vuosien 1971-1986 välisenä aikana. Aikidoliiton kesäleirillä 1980 oli iaido-osuuden opettajana Tukholmassa asuva Komaki-sensei (silloin 5.dan iaido). Hän opetti tällöin ensimmäistä kertaa Suomessa juuri julkaistut kolme uutta kataa (8.-10.). Seuraavaksi Suomessa vieraili 1983 Michioka-sensei (iaido kyoshi 7.dan, kendo kyoshi 7.dan) ohjaamassa viikonloppuleirin. Hänen vaikutuksensa oli erittäin voimakas suomalaiseen iaidoon.

Mutta vuonna 1986 alkoi ”tauko” seiteigatan harjoittelussa, joka kesti 1990-luvun lopulle asti. Tällöin Suomen Kendoliitto elvytti sarjan harjoittelun. ”Tauon” aikana oli Kendoliitolla ollut pienimuotoista toimintaa silloin tällöin joidenkin vierailevien kendo-opettajien leireillä. Samoin jotkut suomalaiset kendoharrastajat olivat Euroopassa ollessaan kendoleireillä osallistuneet myös iaidoharjoituksiin.

Takao Momiyama-sensei (v. 1997 ZNKR iaido 5.dan) opetti Suomessa iaidoa ensimmäisen kerran Pori jazz leirillä kesällä 1997. Tämä tapahtuma kylvi siemenen ZNKR iaidon uudelle harjoittelulle Suomessa.

Suomessa on käynyt ZNKR iaidoa opettamassa useita eri opettajia, useita kertoja seuraavat: Takao Momiyama iaido kyoshi 7.dan, jodo renshi 7.dan (Ruotsi), Robert Rodriguez  iaido kyoshi 7.dan, jodo renshi 6.dan (Ranska), Peter West iaido kyoshi 7.dan, jodo 4.dan (UK), Rolf Radakovits iaido renshi 6.dan, jodo 6.dan (Ruotsi), Anna Stone iaido renshi 6.dan (UK) ja Henry Schubert iaido renshi 6.dan (Saksa).

Muita Suomessa opettamassa käyneitä ovat mm Morihiro Kimura kyoshi 8.dan (Japani), Yvonne Jordan 5.dan (Hollanti), Takayoshi Ito kyoshi 7.dan (Japani), Andy Watson kyoshi 7.dan (UK) ja Emilio Gomez kendo kyoshi 7.dan, iaido renshi 7.dan (Belgia).

Suomesta on käyty myös ahkerasti Japanissa harjoittelemassa ZNKR iaidoa. Muso Jikiden Eishin ryu harjoittelijat ovat käyneet Kobessa Masakazu Oshita-sensein ZNKR iaido kyoshi 8.dan luona. Muso Shinden ryu harjoittelijat ovat käyneet Kawasakissa Shisufumi Ishido-sensein ZNKR iaido hanshi 8.dan luona. Ja Suio ryu harjoittelijat Shizuokassa Fumitake Katsuse-sensein ZNKR iaido kyoshi 8.dan luona.

Tällä hetkellä ZNKR iaidoa voi harjoitella useilla paikkakunnilla Suomessa.

Arvoasteet

Japanin Kendoliitto myöntää omat arvonsa iaidossa, jotka nykyään ovat 1.-8.dan sekä opetuslisenssit renshi, kyoshi ja hanshi. Alimmissa dan-arvoissa (1.-3.dan) arvostelu-perusteena ovat pelkästään seiteigatat, mutta ylemmissä on osattava myös koryu tyyliä.

Nykyään arvot 1.-7.dan voidaan suorittaa Euroopan Kendoliiton järjestämissä tilaisuuksissa, useimmiten EM-kilpailujen yhteydessä. Alempia dan arvoja (yleensä 1.- 4.dan) voidaan lisäksi suorittaa kansallisissa graduoinneissa. Suomen Kendoliitolla on käytössä myös kyu-arvot 6.-1.kyu.

Budoviikingeissä pidämme tarpeen mukaan (1-4 kertaa / vuosi) kyu graduointeja, joissa mahdollista suorittaa 6.-1.kyu arvoja.

Kilpailutoiminta

Lajissa järjestetään vuosittain mm SM- ja EM-kilpailut. Kilpailusarjat menevät arvoasteittain ja on sekä yksilö että joukkuekilpailuja. Seuran jäsenet ovat osallistuneet jonkin verran SM-kilpailuihin. Tuloksia mm: 2011 Fighting Spirit palkinto mudan luokassa, 2012 yksilökultaa ja yksilöpronssia mudan luokassa, 2013 yksilöpronssia yudansha luokassa, 2014 yksilöpronssia ikkyu-shodan luokassa, 2015 yksilöpronssia mudan luokassa, 2017 Fighting Spirit palkinto yudansha sarjassa, 2024 yksilöpronssia yudansha luokassa.

Seuran jäsenyydet Liitoissa ja yhdistyksissä

Vuosaaren Viikingit ry on jäsen mm seuraavissa:

 • Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry
 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry  

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n jäsenyydet: Suomen Kendoseurojen Keskusliitto Ry (Finnish Kendo Association = FKA) on Suomessa toimivien kendoseurojen kansallinen kattojärjestö (perustettu vuonna 1986). Lajivalikoimaan kuuluvat kendo, iaido, jodo ja naginata. FKA on Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsen ja ainoa Japanin kendoliiton (ZNKR) ja Kansainvälisen kendoliiton (FIK) tunnustama kendon, iaidon, jodon ja naginatan lajiliitto Suomessa.   Japanin Kendoliitto (Zen Nippon Kendo Renmei) on puolestaan Japanin budoliiton jäsen (Nippon Budo Kyogikai).  

Tyylin sisältö, ZNKR iaido seiteigata

Katasarja on hyvin voimakkaasti yksinkertaistettua iaidoa, joka eroaa koryu harjoittelusta selkeästi. Sarjan tarkoituksena on opettaa harjoittelijalle miekankäytön perusteet ja sellaisena se tulisikin nähdä – enemmän perustekniikkasarjana, jonka kautta tulisi edetä koryu harjoitteluun. Laji on hyvä kylkiäinen, ns kakkoslaji jollekin toiselle budolajille, vaikkapa kendolle, jodolle, judolle, kyudolle tai aikidolle. Katasarja antaa nopeasti laajan käsityksen eri tavoista käyttää katanaa.

Seiza no bu

 • 1. Mae
 • 2. Ushiro
 • 3. Ukenagashi

Iai hiza no bu

 • 4. Tsuka-ate

Tachi iai no bu

 • 5. Kesagiri
 • 6. Morotezuki
 • 7. Sanpogiri
 • 8. Ganmenate
 • 9. Soetezuki
 • 10. Shihogiri
 • 11. Soogiri
 • 12. Nukiuchi

Käytämme toisinaan etäisyys ja ajoitus harjoittelun vuoksi Nippon Kendo kata -sarjaa. Sarja on 10 katan paritekniikkasarja.